Nieuwsbrief 21 september 2016

21-09-16

Geen opvang van asielzoekers in Wateringen

De gemeente Westland heeft van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het bericht gekregen dat de planvorming voor de huisvesting van asielzoekers aan de De Lierseweg in Wateringen zal worden beëindigd. Dit vloeit voort uit de afspraken die op 21 september aan de provinciale regietafel zijn gemaakt tussen het COA en de provincie Zuid-Holland.

Tijdens de landelijke regietafel was al vastgesteld dat Nederland momenteel beschikt over voldoende opvangcapaciteit. Ook is nog een voldoende grote buffer aan opvangplekken aanwezig, voor het geval de asielinstroom weer toeneemt. Daarop is besloten dat de bestaande opvangcapaciteit niet wordt uitgebreid en het COA alleen projecten in uitvoering afrondt.

De eigenaar van het hotel heeft inmiddels bij de gemeente aangegeven de aanvraag om omgevingsvergunning te zullen intrekken.

Wethouder El Mokaddem: “Het is goed dat er nu duidelijkheid is. De gemeente Westland heeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen door medewerking te verlenen aan dit initiatief van het COA en de eigenaar van het hotel. Nu het COA over voldoende capaciteit beschikt en nut en noodzaak niet langer aanwezig zijn, is het logisch dat het plan niet doorgaat.”

Zon en gezelligheid tijdens het jaarlijkse uitje

De activiteitencommissie had een verrassend en gevarieerd programma in petto voor het jaarlijkse uitje. Met ruim 70 man (en vrouw) werd het een bijzondere dag in Delft. De TU werd bezocht waar we te woord werden gestaan door zeer bevlogen studenten. Vervolgens werd er gewandeld door Delft waar met de hulp van een iPad aan bepaalde opdrachten werd voldaan. Wat niet op de iPad stond was het zitten op een terrasje. Die opdracht werd door veel deelnemers zelf verzonnen…
De avond eindigde bij Lijm en Cultuur waar in de gezellige tuin van het diner werd genoten.
Zie voor een uitgebreid verslag de site en klik hier voor de foto’s.

Mededelingen van het bestuur

  • De nota’s voor de contributie van het lidmaatschap van de BVIW zijn verstuurd. Mocht u nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen.
  • Jennifer Fluitman gaat vanwege andere drukke werkzaamheden de evenementencommissie verlaten. Misschien is er onder u iemand die interesse heeft haar vacature (op vrijwillige basis) op te vullen?
  • De evenementencommissie doet haar best interessante bijeenkomsten te organiseren. Wie een leuke tip heeft hiervoor, kan dit doorgeven via [email protected].
  • Tijdens de kerstbijeenkomst wordt de jaarlijkse gift aan het goede doel geschonken. Heeft u misschien een idee aan welk doel dit jaar een mooi bedrag overgemaakt kan worden? Laat het weten via [email protected].
  • Heeft u onze site al eens bekeken? www.bviw.nl.
  • Aan- en afmelden voor bijeenkomsten gaat tegenwoordig digitaal. U kunt dit aangeven met de aan- c.q. afmeldknop.
  • U kunt ons volgen op Twitter: https://twitter.com/BVIWateringen

Leden

Op de site www.bviw.nl kunt u zien welke leden zijn aangesloten bij de BVIW. Ook stellen leden zich aan de hand van vier vragen voor. Het kost even tijd om alle leden aan het woord te laten, maar ook u krijgt een keer vier vragen voorgeschoteld.

Bericht van de BIZ

Overlast geparkeerde vrachtwagens op bedrijventerreinen
Mede door overlast van Oost-Europese vrachtwagens op het ABC-terrein zoeken de bedrijven aldaar naar middelen om zelf strakker te handhaven dan wel om het terrein mogelijk ’s avonds af te sluiten. Dit is het gevolg van het (nog) niet goed functionerende handhavingsbeleid van de Gemeente Westland. Deze heeft ervoor gekozen om Rotterdamse Boa’s uit de Botlek in te roepen zodra er overlast is. Dat geldt ook voor de dorpskernen.
Echter, de chauffeurs kiezen er toch vaker voor om simpelweg een dorp verder te overnachten of om een nabij gelegen industrieterrein binnen te rijden. Dat het dan niet bij één overnachting blijft, is inmiddels ook duidelijk. Men wacht op retourvracht en dat kan soms dagen duren. Het vuil rondom de trucks stapelt zich dan op en zorgt dus voor overlast.
Vandaar het verzoek c.q. advies om de parkmanager Ron Verhage te bellen als blijkt dat een chauffeur de intentie heeft om te overnachten. Deze kan direct actie ondernemen zodat de chauffeurs weer moeten vertrekken.
Er is een groot parkeerterrein ingericht in de Botlek voorzien van toiletten en uiteindelijk zal daar geparkeerd moeten worden. Alleen heeft nog niet iedereen zin om daar € 10,00 voor te betalen. Maar als we met uw hulp geen andere keus laten zal ook die werkgever eieren voor zijn geld kiezen in plaats van een proces-verbaal.

Aansluiting A4 en A20
De plannen om het Westland beter te laten aansluiten op de A4 en A20 krijgen vorm:
-verdubbeling veilingroute
-verlengde veilingroute
-verbreding Wippolderlaan
-verbreding aansluiting A4
-verbetering knooppunt A20 en N213

Al deze werkzaamheden zullen gefaseerd starten rond 2018 en zullen tot ingrijpende overlast gaan leiden. Daarover later meer.

Klik hier voor het laatste nieuws van de BIZ.

Bericht van VNO/NCW West

UITNODIGING - WERKGEVERS EN STATUSHOUDERS

Datum: 27 september 2016
Tijd: 16.30 – 19.00 uur
Locatie: Werkplein, Ambachtstraat 10, 2671 CN Naaldwijk
Programma: Klik hier

Het aantal statushouders neemt snel toe, ook in onze regio. Het is voor hen en voor onze gemeenschap van groot belang dat zij actief in onze maatschappij kunnen deelnemen. Werk en werkervaringsplaatsen zijn daarbij een wezenlijk onderdeel. Daarom organiseren VNO-NCW Westland-Delfland en MVO Westland een bijeenkomst voor onze leden over statushouders en de mogelijkheden om hen werk of werkervaringsplaatsen te bieden. Enkele werkgevers vertellen over de dagelijks praktijk van het werken met statushouders en geven waardevolle tips. Je maakt bovendien kennis met diverse statushouders en hun achtergronden.

Statushouders ontvangen vanaf het moment dat zij een woning in Westland krijgen toegewezen begeleiding bij het regelen van praktische zaken, het regelen van hun inburgering en het zoeken naar werk. In de praktijk betekent dit dat statushouders direct nadat zij in het Westland zijn komen wonen aan de slag gaan. Naast hun inburgeringscursus krijgen zij een leerwerktraject aangeboden waarbij ze direct voor tenminste 16 uur per week aan het werk zijn. Hierdoor maken zij kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt en de vereisten die de arbeidsmarkt aan hen stelt.

Op 27 september zullen we je met een gevarieerd programma informeren en met je meedenken over mogelijkheden om statushouders een kans te geven in je bedrijf.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de Week van het Werk. De Week van het Werk vindt plaats op initiatief van MVO Westland dat in samenwerking met werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt. Voor meer informatie zie www.wos.nl/weekvanhetwerk.

Overige

Heropening Makro Wateringen
Op 7 september vond de heropening van Makro Wateringen plaats. Op de foto vestigingsmanager Linda Kwanten en Michael Boogerd.

Bericht van Kredietunie Westland
Kredietunie Westland is afgelopen december opgericht met als doel het vergroten van de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Westland. Hiermee wordt ook de Westlandse economie versterkt en ondernemerschap en werkgelegenheid bevorderd in het Westland, inclusief Midden-Delfland. Kredietunie Westland maakt het voor MKB-ondernemers mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet.
Kredietunie Westland is op zoek naar leden die gevestigd zijn in of een binding hebben met de regio Westland, inclusief Midden-Delfland. Leden die bijvoorbeeld ondernemer zijn of zijn geweest en bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching.
Lees hier het volledige bericht.

Bericht van Gemeente Westland
Verduurzaming bedrijven(terreinen)
De realisatie van energiebesparing bij MKB-bedrijven blijft achter, zo tonen diverse onderzoeken. Ervaart u dit ook als uitdaging? Welke rol kan de gemeente vervullen? Wij presenteren u een aantal mogelijkheden om hier succesvol invulling aan te geven, gebaseerd op onze ervaring opgedaan in diverse projecten.
Lees hier het volledige bericht.

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/890/8dc44ec53638710/600x400/IMG_4700.JPG

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .