Bericht van Kredietunie Westland

08-07-16

Beste leden van BVIW,

Kredietunie Westland is afgelopen december opgericht met als doel het vergroten van de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Westland. Hiermee wordt ook de Westlandse economie versterkt en ondernemerschap en werkgelegenheid bevorderd in het Westland, inclusief Midden-Delfland. Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet. Het idee achter de kredietunie is onderlinge kredietverlening tot € 250.000,- van, voor en door ondernemers. Een belangrijk kenmerk van deze kredietunie is de sterke onderlinge verbondenheid tussen de leden van de kredietunie, onder andere door middel van coaching van kredietnemers door andere leden-ondernemers. Kredietunie Westland wordt o.a. gesteund door MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland, Stichting Ondernemersklankbord en Rabobank Westland.

Kredietunie Westland is voor de uitoefening van haar activiteiten niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten.

Krediet geven
Wij zijn op zoek naar leden die gevestigd zijn in of een binding hebben met de regio Westland, inclusief Midden-Delfland. Leden die bijvoorbeeld ondernemer zijn of zijn geweest en bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching. Geldverstrekkende leden kunnen obligaties kopen. Daarmee storten zij een minimaal bedrag van € 5.000,- in de kas van de kredietunie. De obligaties hebben een meerjarige looptijd. Dit betekent dat de geldverstrekker zijn geld voor bepaalde tijd beschikbaar stelt en dat deze gelden gedurende deze periode niet vrij opneembaar zijn. Op deze obligaties wordt een rente vergoed. Deze rente is mede afhankelijk van het resultaat op de kredietverlening.

Coachen
Ook zijn wij nog op zoek naar coaches. Ondernemers die een klankbord hebben, die kunnen sparren met financiële- of vakspecialisten, zijn in de regel meer succesvol dan andere ondernemers die er alleen voor staan.
Een voorwaarde is wel dat de coach ook geldverstrekkend lid is. Het doel van coaching is om het kredietrisico voor de kredietnemer en voor alle leden van Kredietunie Westland zo klein mogelijk te houden. De coach is feitelijk de relatiebeheerder van en voor de kredietunie.

Krediet aanvragen
Voor ondernemers in de regio Westland die financiering zoeken, is kredietverlening via reguliere banken niet altijd eenvoudig. Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit het Westland, inclusief Midden-Delfland mogelijk om tot € 250.000,- financiering aan te trekken, naast bankkrediet of andere financieringen. Voor het indienen van een kredietaanvraag, moet u aan enkele voorwaarden kunnen voldoen, zoals: u heeft een MKB bedrijf met goed ondernemerschap, de financiering is bedoeld voor activiteiten van uw onderneming, u bent gevestigd in of u heeft binding met de regio Westland, inclusief Midden-Delfland etc. U kunt alle voorwaarden op onze website nalezen.

Wilt u MKB ondernemers in regio Westland, inclusief Midden-Delfland helpen bij het verkrijgen van kennis en krediet of bent u zelf op zoek naar financiering? Dan komen wij graag met u in contact.
Wanneer u een mail stuurt naar [email protected] o.v.v. mailing Ondernemersvereniging [NAAM], dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een kennismakingsgesprek in te plannen. Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen. Mocht u in de tussentijd meer informatie willen, dan kunt u onze website raadplegen www.kredietuniewestland.nl.

Met vriendelijke groet,

Kredietunie Westland

Evert van Malkenhorst
Pieter Hoogerbrugge
Aad Kester
Cees van Veldhoven
Kester & Partners Accountancy
A.N.J. (Aad) Kester AA

Maasambacht 2 •2676 CW Maasdijk
T. 0174 516 605

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/881/8dc44ec53638710/600x400/Kredietunie_Westland.png

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .