Bericht via Gemeente Westland

01-07-16

ZOMERMENUKAART

Verduurzaming bedrijven(terreinen)

Vlak voordat de zomerperiode nadert en wij Nederlanders vakantieplannen aan het maken zijn, brengen wij u hierbij de zomermenukaart voor verduurzaming van bedrijventerreinen. De realisatie van energiebesparing bij MKB-bedrijven blijft achter, zo tonen diverse onderzoeken. Ervaart u dit ook als uitdaging? Welke rol kan de gemeente vervullen? In deze menukaart presenteren wij u een aantal mogelijkheden om hier succesvol invulling aan te geven, gebaseerd op onze ervaring opgedaan in diverse projecten.

AMUSE

Energy Pop Up Store Om bedrijven zowel individueel als collectief te enthousiasmeren om energiebesparende maatregelen te nemen, zetten wij voor u als gemeente binnen enkele weken een Energy Pop Up Store op. Dit bij voorkeur in een deel van een leegstaand pand op een bedrijventerrein. Hiermee maken we het pand leefbaarder en aantrekkelijker, maar nemen we bovenal de bedrijven mee in hun zoektocht naar verduurzaming. De aanbieders in de Pop Up Store zijn lokaal: waarmee ook de eigen economie gesteund wordt.

VOORGERECHT

Zowel individuele als collectieve aanpak, maar… De kracht van een gebiedsaanpak is dat de energiekansen verder reiken dan het gebouw alleen. In en om het gebouw kan de energie-efficiëntie vergroot worden door energie te besparen (bijvoorbeeld door verbeterde isolatie of door betere instellingen) of energie duurzaam op te wekken.

HOOFDGERECHT

Op gebiedsniveau ontstaan meer technische mogelijkheden door gebouwen onderling warmte, koude, afval en elektriciteit uit te laten wisselen. Daarnaast zijn er schaal- en synergievoordelen te behalen door het proces collectief op te starten.
Bovendien merken wij dat het opstarten van een collectief waarin gewerkt wordt aan energie besparen en opwekken in een gebied ook versterkend werkt voor het organiserend vermogen van het gebied. Daarmee ontstaat tegelijkertijd de wil om gezamenlijk andere thema’s op te pakken.
Energie Prestatie Keuring Namens de landelijke overheid heeft DWA de EPK voor bedrijven ontwikkeld. Ondernemers krijgen inzicht in de energiebesparende maatregelen en subsidies door gebruik te maken van bestaande en veelal lokale relaties van de bedrijven. Bedrijven ontvangen inzicht in hun energieverbruik, de besparingsmogelijkheden en de subsidiemogelijkheden.
Daarnaast maakt een EPK mogelijkheden met betrekking tot duurzaam produceren en het ontwikkelen van duurzame producten en diensten meer zichtbaar. Hier profiteert uw gemeente en de bedrijven enorm van.

NAGERECHT

Benutten eigen netwerk van de MKB’er Uit analyse van verschillende projecten blijkt dat een gerichte ondersteuning per bedrijf bij de uitvoering van maatregelen bijdraagt aan de realisatie van maatregelen. Dit is vaak een intensief traject en
gebaseerd op vertrouwen. DWA heeft daarom een unieke methode ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van de inzet van de eigen accountant van het bedrijf. De accountant is op belangrijke momenten gesprekspartner van de ondernemer en kan deze momenten benutten om energiebesparing onder de aandacht te brengen, te adviseren hoe dit fiscaal en financieel kan worden gerealiseerd en de realisatie hiervan ‘bewaken’. De eerste projecten met deze aanpak zijn inmiddels gestart.

DIGESTIVE

Detachering Heeft u zelf niet de capaciteit beschikbaar om uw energie te richten op de bedrijven? Op detacheringsbasis zetten wij ervaren medewerkers in, die voor u een project opzetten en succesvol uitvoeren. Gericht op bedrijven(terreinen) of indien gewenst breder variërend van beleidsformulering tot evaluatie van duurzaamheidsbeleid.

Als bedrijf heeft DWA de afgelopen jaren energiebesparing en CO2-reductie gerealiseerd door heel Nederland. Onder andere in Utrecht (Lage Weide), Rijswijk (Plaspoelpolder), Zoetermeer, Breda, Rijssen-Holten, Uithoorn en Oss. Wilt u uw gemeente ook aan dit rijtje toevoegen? Neem dan contact op!

U kunt ons bereiken voor een kop koffie en een uitwisseling van ideeën via Hans van der Heide (telefoonnummer 06 - 202 102 20 of per e-mail [email protected]) of Martijn Spaan (telefoonnummer 06 - 868 334 35 of per e-mail [email protected].

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/882/8dc44ec53638710/600x400/DWA.png

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .