Bedrijvenvereniging InterWateringen

Het bestuur

Het bestuur van de BVIW bestaat uit drie leden:

  • Pim Koelemij, voorzitter
  • Joost Jongerius, penningmeester
  • Patrick Volkering, secretaris

Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat, een algemeen bestuurslid, de activiteitencommissie en de pr-commissie. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Door leden in te brengen onderwerpen kunnen bij de secretaris aangemeld worden. U kunt hiervoor mailen naar [email protected].

/images/content/11/8dc44ec53638710/600x400/Biz_2015_0055.JPG/images/content/12/8dc44ec53638710/600x400/Biz_2015_0096.JPG

De kracht van onze bedrijvenvereniging zit hem in de betrokkenheid van onze leden.

De doelstelling

De BVIW heeft als doelstelling:

  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het daardoor enthousiasmeren van ‘Business to business’;
  • Belangenbehartiging van de ondernemers. Hiervoor onderhoudt de vereniging contacten met MKB Westland, VNO/NCW Westland-Delfland, de gemeente Westland en andere ondernemersverenigingen. Daarnaast zijn er korte lijnen met BIZ Wateringen en heeft het bestuur zitting in het Platform Mobiliteit Haaglanden;
  • Het blijvend op een hoog niveau houden van de kwaliteit, veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Zie hiervoor ook de BIZ;
  • Maatschappelijke betrokkenheid. De uitvoering van de WMO wordt onder de aandacht gebracht door bijvoorbeeld een gift tijdens de jaarlijkse kerstlunch.
    De afgelopen jaren hebben Stichting ALS, Stichting de Waterster, Stichting Waterman Natuurlijk, Sinterklaasbank Westland en Buurtcentrum de Kastanjehof een donatie ontvangen en is er een bijdrage geleverd aan de aanschaf van AED’s voor openbare ruimtes in Wateringen.

BIZ

Gerelateerd aan de BVIW is de Stichting Ondernemingsfonds BWP. Deze stichting heeft een onafhankelijk bestuur en houdt zich bezig met de uitvoering van de BIZ, de Bedrijven Investeringszone.

De bedrijventerreinen WBC, Zwethove en Wateringse Veld zijn eind jaren negentig ontwikkeld. Vanwege de geschakelde ligging van de terreinen is sinds 2010 de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van kracht. Deze wordt vertegenwoordigd in de Stichting Ondernemersfonds BWP (S.O. BWP). Deze stichting is gerelateerd aan de BVIW doch heeft een onafhankelijk bestuur. De BIZ maakt het mogelijk voor de ondernemers om gezamenlijk te investeren in een schone, bereikbare, duurzame en veilige bedrijfsomgeving.

In de eerste periode van de BIZ (2011-2015) is een ambitieus Plan van Aanpak uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het instellen van parkmanagement, glasvezelaanleg en cameratoezicht. Tijdens de tweede periode van de BIZ (2016-2020) is onder andere veel gelobbyd bij de Gemeente Westland om de parkeerproblematiek aan te pakken. Inmiddels is de APV van kracht, zodat actief gehandhaafd kan worden. Ook zijn er extra camera’s geplaatst.
In oktober 2020 hebben de ondernemers wederom met een ruime meerderheid vóór de BIZ gestemd, zodat inmiddels de derde periode is ingegaan.

Meer over BIZ

Leden

De ondernemers aangesloten bij de BVIW

De vereniging telt op dit moment 135 leden. Veel van de bedrijven zijn gevestigd op bedrijventerreinen Zwethove, WBC of Wateringse Veld. Tevens zijn er bedrijven lid die gevestigd zijn buiten een van deze terreinen. Het lidmaatschap betekent voor veel bedrijven betrokkenheid bij de terreinen en collega-ondernemers en daarnaast goede netwerkmogelijkheden.

Bekijk onze leden