Bedrijvenvereniging InterWateringen

Het bestuur

Het bestuur van de BVIW bestaat uit drie leden:

  • Pim Koelemij, voorzitter
  • Martin van Maren, penningmeester
  • Patrick Volkering, secretaris

Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat en een lid van de ledenwervingscommissie, de activiteitencommissie en de pr-commissie. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Door leden in te brengen onderwerpen kunnen bij de secretaris aangemeld worden. U kunt hiervoor mailen naar info@bviw.nl.

/images/content/11/8d8dcc5da2f5bd0/600x400/Biz_2015_0055.JPG/images/content/12/8d8dcc5da2f5bd0/600x400/Biz_2015_0096.JPG

De kracht van onze bedrijvenvereniging zit hem in de betrokkenheid van onze leden.

De doelstelling

De BVIW heeft als doelstelling:

  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het daardoor enthousiasmeren van ‘Business to business’;
  • Belangenbehartiging van de ondernemers. Hiervoor onderhoudt de vereniging contacten met VNO/NCW Westland-Delfland, de gemeente Westland en andere ondernemersverenigingen;
  • Het blijvend op een hoog niveau houden van de kwaliteit, veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Zie hiervoor ook de BIZ;
  • Maatschappelijke betrokkenheid. De uitvoering van de WMO wordt onder de aandacht gebracht door bijvoorbeeld een gift tijdens de jaarlijkse kerstlunch. In december 2019 is een bedrag van € 1.500,- overhandigd aan Stichting Waterman Natuurlijk!
    De afgelopen jaren hebben ook Stichting ALS, Stichting de Waterster en Sinterklaasbank Westland een donatie ontvangen en is er een bijdrage geleverd aan de aanschaf van AED’s voor openbare ruimtes in Wateringen.

BIZ

Gerelateerd aan de BVIW is de Stichting Ondernemingsfonds BWP. Deze stichting heeft een onafhankelijk bestuur en houdt zich bezig met de uitvoering van de BIZ, de Bedrijven Investeringszone.

De bedrijventerreinen WBC, Zwethove en Wateringse Veld zijn eind jaren negentig ontwikkeld. Vanwege de geschakelde ligging van de terreinen is sinds 2010 de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van kracht. Deze wordt vertegenwoordigd in de Stichting Ondernemersfonds BWP (S.O. BWP). Deze stichting is gerelateerd aan de BVIW doch heeft een onafhankelijk bestuur. De BIZ maakt het mogelijk voor de ondernemers om gezamenlijk te investeren in een schone, bereikbare, duurzame en veilige bedrijfsomgeving.

In de eerste periode van de BIZ (2011-2015) is een ambitieus Plan van Aanpak uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het instellen van parkmanagement, glasvezelaanleg en cameratoezicht. Voor de periode 2016-2020 is wederom de BIZ van kracht.

Meer over BIZ

VNO NCW West

Het bestuur van de BVIW participeert in het overlegorgaan VNO-NCW West/Westland-Delfland en is hierdoor spreekbuis richting de gemeente.

De BVIW heeft de belangenbehartiging die de eigen kern overstijgt uitbesteed aan VNO-NCW West/Westland-Delfland. Bereikbaarheid, een ondernemingsvriendelijke overheid, beroepsonderwijs en beschikbaarheid van bedrijfslocaties zijn de belangrijkste aandachtsgebieden.

Meer over VNO NCW West

Leden

De ondernemers aangesloten bij de BVIW

De vereniging telt op dit moment 200 leden. Veel van de bedrijven zijn gevestigd op bedrijventerreinen Zwethove, WBC of Wateringse Veld. Tevens zijn er bedrijven lid die gevestigd zijn buiten een van deze terreinen. Het lidmaatschap betekent voor veel bedrijven betrokkenheid bij de terreinen en collega-ondernemers en daarnaast goede netwerkmogelijkheden.

Bekijk onze leden