Nieuws van BIZ Bedrijventerreinen Wateringen

03-05-22

Het is al enige tijd geleden dat er een nieuwsflits is rondgestuurd, maar dit wil niet zeggen dat er niets is gedaan. Hieronder puntsgewijs de acties en de status daarvan.

BEREIKBAAR

Parkeeroverlast vrachtwagens
• De gemeente Westland heeft een Aanwijzingsbesluit aangenomen waardoor het parkeerverbod gehandhaafd kan worden.
• Er zijn drie straten waar het is toegestaan vrachtwagens te parkeren; te weten: Monsterseweg, Maaslandseweg, Linnenwever en Stoelmatter (parkeerplaats voor AH vrij).
• Handhaving is ingezet op de plaatsen waar borden staan met alleen parkeren.
• Op de parkeerplaatsen waar deze borden niet staan wordt helaas nog steeds geparkeerd door vrachtwagens. Hierop is door het bestuur van de BIZ en onze parkmanager actie ondernomen. Er zijn diverse overleggen en mailwisselingen geweest met ambtenaren van de gemeente, om zo snel mogelijk op de resterende parkeerplaatsen ook deze borden te plaatsen.

Status nu:
Gemeente Westland heeft beloofd de borden zo snel mogelijk te plaatsen, helaas hebben wij geen datum doorgekregen.

Parkeeroverlast? Meld dit bij Gemeente Westland onder het kopje parkeren, verkeer en wegwerkzaamheden. Dit geeft meer druk op de gemeente om de plaatsing van de borden te bespoedigen. Klik hier om direct een melding te doen.

Aanhangers
Diverse opleggers en aanhangers die al langere tijd op een plek stonden, zijn weggehaald. Hier wordt goed op gehandhaafd.

Status nu:
Een contactpersoon van de Gemeente Westland stemt dit nu intern af met de verschillende afdelingen om hier schot in te krijgen.

Containers
Aan het verwijderen van de containers van de parkeerplaatsen wordt nog steeds gewerkt. In week 14 is hierover overleg geweest met gemeente Westland en er is een e-mail verstuurd.

Status nu:
Een contactpersoon van Gemeente Westland stemt dit intern af met de verschillende afdelingen om hier schot in te krijgen.

SCHOON
Zwerfvuil
Maandelijks wordt door de medewerkers van Patijnenburg het zwerfvuil verwijderd. Helaas is dit nog steeds noodzakelijk, omdat er steeds 50 – 60 zakken afval worden verzameld.

VEILIG
Toezicht Veiligheid
De beveiligingscamera’s en software krijgen een update. Tevens zullen er extra camera’s geplaatst worden waardoor het toezicht op onze bedrijventerreinen weer optimaal is.

Bijeenkomst BIZ Bedrijventerreinen Wateringen
Door de coronaperiode was het niet mogelijk om bij elkaar te komen. In september 2022 is er een informatiemiddag voor de gebruikers van de BIZ bedrijventerreinen Wateringen. De uitnodiging hiervoor volgt spoedig.

Communicatie en zichtbaarheid
Voor de herkenbaarheid komt er een nieuwe website onder de naam:

BIZBedrijventerreinenWateringen.nl (planning september 2022)
• Contact met de parkmanager, secretariaat en bestuur verloopt dan direct via de nieuwe website.
• De site zal gepresenteerd worden tijdens de BIZ vergadering in september 2022.

Bestuurswisseling
Ron Zee heeft helaas door privé omstandigheden zijn voorzittersfunctie neergelegd. Wij bedanken Ron voor zijn geweldige inzet de afgelopen jaren.

Patrick Volkering is inmiddels tot het bestuur toegetreden.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter - Henry Huiskens (Metazet FormFlex BV)
Penningmeester - Patrick Volkering (Broch Volkering Verzekeringen)
Algemeen lid - André van der Goes (van der Goes beheer)
Algemeen lid - Michel Kortekaas (Bab/Vios)
Secretariaat - Yvonne Bekker (J&M Beheer)
Parkbeheer - Ron Verhagen (Parktrust)

Dringende zaken

Heeft u dringende zaken te melden? Neem dan direct contact op met onze parkmanager:

Ron Verhage via 06-57549895 of [email protected]

Wij hopen u te verwelkomen bij de informatiemiddag.

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/3833/8dc44ec53638710/600x400/BIZ%20logo-3.png

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .