Nieuwsbrief MKB Westland maart 2022

07-03-22

Samenwerking bedrijvenvereniging Inter Wateringen

Bedrijvenvereniging InterWateringen (BVIW) en MKB Westland gaan een samenwerking aan. Door de krachten te bundelen, verwachten beide ondernemersorganisaties de belangen van hun achterban beter te kunnen behartigen. Behalve het organiseren van netwerkbijeenkomsten, staat bij de BVIW ook belangenbehartiging hoog op de agenda.

Om een nog sterkere gesprekspartner te zijn voor overheden, wil MKB Westland meer samenwerken met bedrijvenverenigingen en BIZ’en (Bedrijven Investeringszone). De samenwerkingsafspraak met BVIW is daarvoor een belangrijke eerste stap.
Naast belangenbehartiging is afgesproken dat er een gezamenlijk evenement wordt georganiseerd.

Lees hier meer over de samenwerking.

Ondernemersvragen over situatie in Rusland/Oekraïne

Behalve hulp bieden, levert de huidige situatie in Oost-Europa voor ondernemers mogelijk veel onzekerheid. Hiervoor hebben MKB-Nederland en VNO-NCW een meldpunt ingesteld waar ondernemers en branches met hun vragen, problemen en andere zaken terecht kunnen: [email protected]
Lees er meer over op de website van onze landelijke organisatie

Hulp voor Oekraïne

Gemeente Westland heeft de ‘Stichting Cluster Agrologistieke Bedrijven Westland’ verzocht of er vanuit de Westlandse transportsector hulp kan komen voor de vluchtelingen in Oost-Europa. Dit kan bijvoorbeeld door vervoer beschikbaar te stellen voor het vervoeren van hulpgoederen naar Oekraïne. Mogelijk zijn er zelfs Oekraïense chauffeurs die hierbij een rol kunnen en willen spelen.
Hulpgoederen zijn tevens gewenst en ook ondersteunende materialen zijn welkom. Meedenken over de wijze waarop er hulp kan worden geboden wordt ook zeer op prijs gesteld.

Een reactie kan worden gestuurd naar dhr. Piet van Willigen. Hij coördineert namens het cluster de inventarisatie en zal dit vervolgens communiceren met de gemeente. Gemeente Westland werkt op haar beurt weer samen met het Rode Kruis.

Reacties mogen uiterlijk 10-3 (vanwege het samenstellen van een mogelijk konvooi) worden verstuurd aan [email protected] . Het cluster bedankt bij voorbaat voor de vrijgevigheid en de medewerking.

Hét Westlands Verkiezingsdebat bijna vol

De laatste voorbereidingen zijn getroffen; Glastuinbouw Westland, VNO-NCW Westland-Delfland en MKB Westland zijn klaar voor Hét Westlands Verkiezingsdebat. Een volle zaal met ondernemers en vertegenwoordigers van politieke partijen, een zestal actuele stellingen, interactie met het publiek en een scherpe Rob Veenman. Alle ingrediënten voor een succesvol debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart zijn aanwezig. Mocht je onverhoopt nog niet zijn aangemeld? Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Je hebt daarvoor nog de tijd tot en met maandag 7 maart 9:00 uur!

Het debat begint maandag om 20:00 uur, inloop met koffie is om 19:30 uur. Aansluitend is er een borrel.

Meer informatie lees je hier

Streamer

Lees hier het magazine Streamer online.

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/3758/8dc44ec53638710/600x400/bviw%20en%20mkb%20met%20Patrick%20en%20Shirley.jpg/images/newsmessage/3759/8dc44ec53638710/600x400/BVIW%20en%20MKB.png/images/newsmessage/3760/8dc44ec53638710/600x400/Oekraine.jpg

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .