Vervroeg investeringen in lightrail met 15 jaar

14-12-21

Persbericht VNO/NCW West

14 december 2021

Link naar het originele bericht

Werkgevers steunen het voorstel van de gemeente Westland om de investeringen in de lightrailverbinding Den Haag – Maassluis – Naaldwijk -Rotterdam met 15 jaar te vervroegen. Morgen bespreekt de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) het plan voor openbaar vervoer in de regio. Daarin staat dat de aanleg van een lightrailverbinding pas in 2050 een optie is. “De urgentie van onze bereikbaarheidsproblemen wordt daarmee miskend”, zegt Marck Hagen, voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland.

De MRDH is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten. In de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH wordt morgen de HOV-verkenning besproken, waarin de lightrailverbinding die door het Westland gaat, gepland staat voor 2050. Omdat het Westland slecht ontsloten is en de bereikbaarheidsproblemen alleen maar zullen toenemen door woningbouw, voorziet de HOV-verkenning op de korte termijn in een snelbusverbinding.
“Zonde van het geld”, vindt Marck Hagen. “Investeer direct in de lightrailverbinding, zodat de sneltram in 2035 kan rijden. Dan hebben we een robuuste vervoerslijn die veel problemen kan oplossen en een extra impuls geeft aan het vestigingsklimaat en onze economie.”

Woningbouw
De gemeente Westland wil tot 2030 8.000 woningen bouwen. Een groot deel daarvan is gepland langs de lightrail-route, zodat de nieuwe bewoners snel met het openbaar vervoer in de grote steden kunnen komen. “Dit zorgt ook voor voldoende aanbod van reizigers en een rendabele exploitatie”, aldus Hagen. “Kies je andere woningbouwlocaties dan zullen die nog ontsloten moeten worden, dat kost ook geld.”

Bereikbaarheid
De werkgevers maken zich zorgen over de slechte bereikbaarheid van het Westland die een rem zet op de economische ontwikkeling van het gebied. Hagen noemt een voorbeeld om de urgentie duidelijk te maken. “We ontwikkelen de Horti-campus in Honselersdijk als kenniscentrum voor de greenport. Daar hebben we jonge kenniswerkers voor nodig en die willen graag in de stad wonen, Rotterdam of Den Haag. Die kunnen we nu moeilijk aan ons verbinden door de slechte OV-verbindingen.
Het Westland is een onderdeel van de economische hoofdstructuur van Nederland en de metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Het tuinbouwcluster is goed voor bijna 3 procent van de Nederlandse economie. Het Westland is het kloppende hart van de Greenport West-Holland en een van de belangrijkste economische clusters van Nederland (groter dan Schiphol).

Meer informatie: Annemarie van Oorschot, woordvoerder VNO-NCW West, 06-25002387, [email protected]

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/3713/8dc44ec53638710/600x400/logo%20vno%20ncw%20west-aangepast%20voor%20nieuwsbrief.png

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .