Nieuwsbrief Provincie Zuid Holland 21-10-21

21-10-21

N211 Wippolderlaan

In deze nieuwsbrief: Omgevingsvergunning verleend, voorbereidende werkzaamheden, start aanbesteding, N211 Wippolderlaan in beeld (video), visualisatie van het projectgebied en metingen i.v.m. sluipverkeer.

De omgevingsvergunning voor de reconstructie van de N211 Wippolderlaan is door de gemeente Westland verleend. Tot 11 september jl. konden belanghebbenden een beroep indienen tegen deze vergunning. Dit is ook gedaan door enkele belanghebbenden. De vergunning is wel in werking getreden, maar is vanwege de ingediende beroepen nog niet onherroepelijk. De gemeente Westland zal, als bevoegd gezag, de ingediende beroepsschriften beantwoorden bij de rechtbank. 

Voorbereidende werkzaamheden
Vooruitlopend op de reconstructie van de N211 Wippolderlaan, die plaats gaat vinden nadat de verleende omgevingsvergunning onherroepelijk is, vinden er al wel voorbereidende werkzaamheden plaats.
Dit gaat om werkzaamheden waar een aparte vergunning voor nodig is en die gereed moeten zijn voordat er gestart kan worden met de reconstructie van de N211 Wippolderlaan zelf. Bijvoorbeeld, het verleggen van kabels en leidingen en het daarvoor verwijderen van bomen en groen.
Inmiddels heeft er een bomeninventarisatie plaatsgevonden, waarbij gekeken is of een boom verplaatsbaar is. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de boom binnen het gebied gecompenseerd. De provincie Zuid-Holland vraagt op korte termijn de benodigde (kap)vergunningen aan bij de gemeente Westland. De inhoud van de vergunningen wordt kenbaar gemaakt via de website van de gemeente Westland en Overheid.nl.

Start aanbesteding
De provincie Zuid-Holland is gestart met de aanbestedingsprocedure van de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. Met deze procedure wordt een aannemer gekozen die de reconstructie gaat uitvoeren.

Verschillende aannemers moeten naast een prijs, ook een aantal plannen indienen. De kwaliteit van de aangeboden plannen, wordt in samenhang met de prijs beoordeeld. Hiermee wordt uiteindelijk bepaald wíe het project mag gaan uitvoeren. Belangrijke thema’s binnen deze aanbesteding, dus voor de uitvoering van het project zijn: het minimaliseren van omgevings- en verkeershinder en duurzaamheid. Verwacht wordt dat rond de zomer van 2022 een aannemer is gekozen. De uitvoering start pas nadat de verleende omgevingsvergunning onherroepelijk is.

N211 Wippolderlaan in beeld
Voor omwonenden en geïnteresseerden heeft de provincie een informatieve video over de N211 Wippolderlaan gemaakt. In de video wordt gesproken over de herkomst van het project, wat er staat te gebeuren én drie belanghebbenden vertellen over de impact van de weg op het (bedrijfs)leven en de verwachtingen.

Visualisatie projectgebied
Voor het verkrijgen van een goed beeld van het hele project is zowel de reconstructie van de weg, als de inrichting van de Zwethzone vertaald naar een visualisatie van het projectgebied. Dit zijn ‘beweegbare foto’s’ waarmee u eenvoudig een beeld opdoet van de bestaande en nieuwe situatie. Heeft u toevallig een VR-bril? Dan kunt u de nieuwe situatie ter plaatste beleven.

Bekijk de video, de visualisatie en het laatste nieuws op de N211 Wippolderlaan projectpagina

Metingen in verband met sluipverkeer
Er zijn deze zomer metingen verricht op het rechte stuk Veenakkerweg om de verkeersintensiteit en snelheid te meten. Dit najaar wordt door de gemeente Westland een vast meetpunt gelegd dat door zowel de gemeente Midden-Delfland als de gemeente Westland kan worden uitgelezen. Op basis van de metingen wordt de ontwikkeling van de verkeersstroom geanalyseerd en gaan de gemeenten samen mogelijke scenario’s in beeld brengen.

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/3648/8dc44ec53638710/600x400/logo%20Provincie%20ZH.png

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .