Stemmen voor de BIZ

15-10-20

De bedrijven die gevestigd zijn op Zwethove, WBC en Wateringse Veld hebben inmiddels de stemformulieren via de post ontvangen. Graag benadrukken we de noodzaak van het behoud van de BIZ. Hieronder delen we nogmaals de punten die het bestuur van de BIZ in haar nieuwsbrief van september heeft vermeld:

NIEUWSFLITS BIZ - SEPTEMBER 2020

UPDATE OPENSTAANDE (ACTIE)PUNTEN:

• Westlandse ambtelijke molens draaien traag! Op de behandeling en goedkeuring van de APV (algemene plaatselijke verordening) voor onze bedrijventerreinen in de gemeenteraad, wordt al twee jaar gewacht. In de APV wordt vermeld waar het is toegestaan om vrachtwagens te parkeren. Daarnaast bevat dit ook de parkeerverboden langs de openbare wegen. Dit alles is nodig om het parkeerbeleid te kunnen handhaven.

• Onze bedrijventerreinen verpauperen de laatste maanden zienderogen, met als meest in het oog springende voorbeelden:
1. Vrachtwagens en trailers worden overal geparkeerd. Hierop wordt helaas niet gehandhaafd.
2. De witte bestelbusjes hebben ons bedrijventerrein als (avond)parkeerplaats ontdekt;
3. Aanhangers, caravans, verhuisliften e.d. staan vast geparkeerd en hier wordt niet op gehandhaafd;
4. Afvalcontainers staan over het hele terrein op de openbare weg, op parkeerplaatsen waar onderaannemers van buiten de bedrijventerreinen hun afval dumpen;
5. Het onkruid tiert welig rond en overwoekert de stoepen en parkeervakken. Voor de gemeente heeft dit geen prioriteit;
6. Afval en rotzooi wordt in bermen, achter busjes gedumpt.

• Verkeersontsluiting bij calamiteiten is nog altijd een bron van ellende. Ondanks het calamiteitenplan volgt er geen actie vanuit de gemeente waardoor er dus niets gebeurt.

Om goed actie te kunnen ondernemen op bovenstaande punten, is het hebben van de BIZ van groot belang. Op deze manier kunnen we collectief blijven werken aan de juiste omstandigheden op onze bedrijventerreinen.

Acties van de BIZ:

• Dagelijkse inzet parkmanager Ron Verhage bij overlast en klachten;
• Vele gesprekken met ambtenaren, wethouders en burgemeester waarbij telkens weer beterschap wordt beloofd! Ons geduld is op en inmiddels is de politiek ingeschakeld om ons te helpen om al ons ongenoegen bij de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Door André van den Berg (raadslid van Gemeentebelang Westland) zijn hier schriftelijke vragen (art 42) over ingediend. Binnen 30 dagen zal hier schriftelijk of mondeling (in een raadsvergadering) een reactie op gegeven moeten worden. Het BIZ bestuur volgt deze actie met grote belangstelling;
• Op de vraag aan de gemeente over de onkruidbestrijding kregen we deze reactie:
‘Vanaf 2016 wordt onkruid op verhardingen niet langer chemisch bestreden, omdat dit niet meer is toegestaan. De methoden branden, heet water en borstelen worden toegepast in de verschillende kernen. Hiermee wordt onkruid op ruim 6 miljoen m2 straat, tegels, klinkers, valdempend rubber en ongebonden verharding aangepakt. De aannemers zijn in het Westland bezig met deze werkzaamheden. We vragen u om geduld.’;
Het bestuur heeft lang genoeg geduld gehad en huurt extra capaciteit in om de bedrijventerreinen weer onkruidvrij te maken;
• Ondernemers zoeken inmiddels zelf ook rechtstreeks contact met wethouders, politici en de pers. De BIZ wordt hier vaak in gekend;
• Ondernemers van onze bedrijventerreinen treffen zelf ook maatregelen om parkeeroverlast tegen te gaan door het plaatsen van obstakels. Niet de bedoeling maar wel begrijpelijk;
• Het calamiteitenplan (op bedrijventerrein Zwethove liggen lussen op het wegdek welke aangeven wanneer het verkeer 8 minuten stil staat) is getest en werkt goed. Bij calamiteiten gaat de Poller op de Maasdijkseweg naar beneden waardoor er een extra ontsluiting van het bedrijventerrein ontstaat. Het vervolg van dit plan loopt echter ook vast bij de gemeente waardoor de melding niet aankomt bij Vreugdenhil en er dus geen verkeersregelaars worden ingezet. Er is overleg met de gemeente om dit probleem op te lossen zodat het calamiteitenplan naar behoren gaat werken;

VERDER TE MELDEN:

SCHOON
Vrachtwagen lekt olie op de Hoefsmid
Op 25 augustus jl. ontving het parkmanagement via een ondernemer het bericht dat er op de kruising van de Hoefsmid en de Stoelmatter een behoorlijke olie lekkage was ontstaan en dat er een behoorlijk oliespoor lag tot voor het pand van de MAKRO. De parkmanager heeft handhaving gemeente Westland ingeschakeld om het wegdek door Vreugdenhil te laten reinigen. De schuldige, een vrachtwagen die in een parkeervak stond geparkeerd, is getraceerd. Het onderzoek naar de eigenaar loopt nog.

VEILIG
Camerasysteem BIZ weer ingezet bij een aantal inbraken
In een pand aan de Monsterseweg is door twee mannen de toegangsdeur opengebroken. Voor zover bekend zijn er verder geen goederen weggenomen. Door de samenwerking tussen de ondernemers, het parkmanagement en de camera’s van de BIZ kon het kenteken van het voertuig, welke door de daders is gebruikt, achterhaald worden.

Een tweede inbraak betrof een pand aan de Turfschipper. Hierbij werd op de camera’s van de betrokken ondernemer gezien dat de inzittenden van vermoedelijk een VW Polo de inbraak pleegden. Door een goed tijdsindicatie kon via de camera’s het kenteken van het betrokken voertuig worden achterhaald. Na verder onderzoek bleek dat genoemde VW Polo ook gebruikt was bij een inbraak in Zwijndrecht eerder die avond. De foto’s en de beelden zijn aan de politie overhandigd. Wat belangrijk is om te vermelden is dat deze inbraken aan het einde van de avond (rond 23:00 uur) zijn gepleegd.

In overleg met het parkmanagement en de beveiliging is besloten om de surveillance aan te passen zodat er zowel in opvallende- maar ook in onopvallende voertuigen wordt gesurveilleerd.

Neem bij dergelijke zaken altijd contact op met de parkmanager Ron Verhage. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-57549895 of via het email adres: [email protected]

BIZ VOLOP IN BEDRIJF

De stemformulieren voor de verlenging van onze BIZ Bedrijventerreinen, eind 2020, zijn inmiddels door u via de post ontvangen.

We vragen u in het gezamenlijk belang om ‘ja’ te stemmen en collega-bedrijven te enthousiasmeren, zodat wij al onze BIZ-activiteiten ook
de komende 4 jaren kunnen blijven uitvoeren.

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/3394/8dc44ec53638710/600x400/BIZ%20logo-2.png

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .