MKB Phishing test

14-06-19

Bericht van Ministerie van Economische Zaken:

Beste Heer, Mevrouw,

Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor de MKB phishing test. De MKB phishing test is een pilot op het gebied van phishing die wij vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord- Holland (RPC) landelijk aanbieden aan Mkb’ers. Wij werken hierin samen met de Politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Platformen Veilig Ondernemen (PVO).

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers op de hoogte zijn van deze pilot. Om dit te bereiken schrijven wij verschillende partijen aan voor wie dit mogelijk interessant is. Vandaar dat wij ook bij u terecht zijn gekomen.

Graag vernemen wij van u of u mogelijkheden ziet om de MKB phishing test onder de aandacht te brengen bij uw leden. Wij kunnen ook persoonlijk kort wat komen vertellen over de pilot aan uw leden, in de zijlijn van een evenement of bijeenkomst die u organiseert de komende tijd.

Wat houdt de MKB phishing test in?
Phishing is één van de grootste cyberrisico’s binnen het MKB. 80% van de ondernemers heeft hiermee te maken gehad. Om bij te dragen aan de weerbaarheid van bedrijven bieden wij ondernemers gratis een phishing test aan. Zo zien ondernemers hoe gevoelig hun bedrijf is voor phishing en leren medewerkers phishing mails herkennen. Een gespecialiseerd IT- bedrijf voert deze test uit.

Phishing tests worden door grotere bedrijven al vaak ingezet als veiligheidstraining. Een phishing test is een soort digitale brandoefening voor bedrijven waarbij medewerkers een email ontvangen die alle kenmerken van een phishing e-mail heeft, maar uiteraard geen schade aanricht. Meer informatie over de pilot vindt u in bijgevoegde flyer en op https://www.rpcnh.nl/gratis-mkb-phishingtest/ . Ondernemers die geïnteresseerd zijn, kunnen via de website hun interesse kenbaar maken.

Graag hoor ik of u mogelijkheden ziet om de pilot bij uw leden onder de aandacht te brengen (zie bijlage voor voorbeeld wervingsmateriaal) en/of u gelegenheid ziet voor een bijeenkomst voor de komende tijd waar wij de pilot kort toelichten.

Meer informatie?
Als u nog vragen heeft, stuur een e-mail of bel naar één van onderstaande contactpersonen
Evelien van de Veer (070 379 7616)
Thomas Dirkmaat (070 379 8176)
Farin Ang (070 379 6540)

Alvast dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

Evelien van de Veer

Evelien van de Veer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73, B Zuid 2e etage
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
M 070 379 7616/ 06-55423021
E [email protected]

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/3075/8dc44ec53638710/600x400/mkb_phishingtest.jpg

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .