Vier vragen aan…

In deze rubriek stellen de leden zich aan de hand van vier vragen voor.
Pim Koelemij van Weboma te Wateringen bijt het spits af.

Pim Koelemij

van Weboma te Wateringen

1. Wie bent u?
Ik ben Pim Koelemij, DGA bij Weboma.

2. Kunt u wat informatie geven over uw bedrijf?
Weboma is een ontwikkelende bouwer met als werkgebied de provincie Zuid-Holland. Het is een bedrijf met een bijzondere missie: Weboma bouwt aan geluk. Wij zorgen voor huizen, wijken, leefomgevingen en werkplekken die mensen gelukkig maken. Alles wat we in huis hebben aan vakmanschap, creativiteit, kennis en kwaliteitsstreven zetten we daarbij in. Ook ons sterk ontwikkelde gevoel voor ‘mensen en wensen’ is daarbij van grote invloed. Zo bouwen we, samen met onze opdrachtgevers, voortdurend aan iets heel moois. En al ruim zestig jaar zijn we daar, ook zelf, heel gelukkig mee.

3. Wat verwacht u van de vereniging c.q. de andere leden?
Dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan een gezonde en mooie vereniging en dat de leden zich daardoor betrokken en thuis voelen bij de BVIW. De leden maken de vereniging.

4. Wat kunt u betekenen voor de vereniging/de leden?
Vanuit het bestuur zullen wij ons actief en stimulerend opstellen om onze belangrijkste doelstelling te realiseren, namelijk de verbondenheid en betrokkenheid tussen en van de leden te vergroten. Wij realiseren ons dat wij als bestuur een voorbeeldfunctie vervullen.

Herman Batist

van Batist Westland:

1. Wie bent u?
Ik ben Herman Batist, ondernemer en eigenaar van Batist Westland.

2. Kunt u wat informatie geven over uw bedrijf?
Wij zijn onderaannemer in de kassenbouw en hebben eigen aanneemwerk. Daarnaast maken we hobbykassen en veranda’s, aluminium constructies en aluminium carports. Als onderaannemer zitten we over de hele wereld; met de andere categorieën zitten we in heel Nederland.

3. Wat verwacht u van de vereniging c.q. de andere leden?
Persoonlijk vind ik het vooral belangrijk dat je op een bedrijventerrein zit waar je met elkaar contact hebt. En dat je het met elkaar eens bent en samen een blok vormt voor wat betreft netheid en veiligheid op het terrein. Dit wordt op veel terreinen verwaarloosd. Als je elkaar kent, kun je elkaar scherp houden.

4. Wat kunt u betekenen voor de vereniging/de leden?
Als bedrijf wil je een stukje uitstraling hebben op het terrein en ook zelf de netheid en veiligheid in de gaten houden. En ertoe bijdragen dat de saamhorigheid behouden blijft. Bovendien vind ik het belangrijk dat als je wat nodig hebt, je het in dezelfde ruif kunt houden en dus zo de plaatselijke ondernemer kunt steunen.

Hans Broch

van Broch & Volkering Verzekeringen

1. Wie bent u?
Mijn naam is Hans Broch en ik ben mede-eigenaar van Broch & Volkering Verzekeringen.

2. Kunt u wat informatie geven over uw bedrijf?
Wij zijn twee jaar geleden gestart als zelfstandig assurantiekantoor, gericht op de zakelijke verzekeringsmarkt. We kunnen bemiddelen voor nagenoeg alle verzekeraars in Nederland en streven naar korte lijnen met onze klanten.

3. Wat verwacht u van de vereniging c.q. de andere leden?
Ik verwacht een positieve inbreng, ook van de leden, om informatieve avonden en bedrijfsbezoeken tot een succes te maken en zo de verbondenheid en betrokkenheid van de leden onderling uit te bouwen en te vergroten.

4. Wat kunt u betekenen voor de vereniging/de leden?
Uiteraard wil ik wat mijzelf betreft, ook als bestuurslid, aan het bovenstaande meewerken en mij daarvoor inzetten. En vanuit mijn professie gezien kunnen leden met vragen of problemen op het gebied van bedrijfsverzekering bij ons terecht.

Jelle Molenaar

van Molenaar Service

1. Wie bent u?
Jelle Molenaar, van het gelijknamige bedrijf Molenaar Service in Wateringen.

2. Kunt u wat informatie geven over uw bedrijf?
De naam zegt het al: wij zijn een serviceverlenend bedrijf in de sloop- en bouwbranche. Ons werkgebied ligt in Zuid-Holland. Als er een klant van ons buiten die regio gaat, gaan wij gewoon mee. We zijn erg klantgericht; daar halen we onze voldoening en ons werk uit. We hebben een vaste klantenkring en uiteraard zijn nieuwe klanten welkom.

3. Wat verwacht u van de vereniging c.q. de andere leden?
Dat je elkaar de bal toespeelt. Wij proberen altijd bedrijven in het Westland te promoten en van werk te voorzien en dat geldt ook een beetje voor de bedrijvenvereniging. Je moet proberen elkaar aan het werk te houden.

4. Wat kunt u betekenen voor de vereniging/de leden?
Elkaar ontmoeten en met elkaar het gesprek aangaan waardoor je elkaar leert kennen.

Ingrid Duynisveld-Bouman

van Duynisveld Events & Communicatie

1. Wie bent u?
Mijn naam is Ingrid Duynisveld-Bouman en ik ben mede-eigenaar van Duynisveld Events & Communicatie.

2. Kunt u wat informatie geven over uw bedrijf?
Al bijna twee decennia lang bieden wij totaalconcepten voor o.a. bedrijfsopeningen, jubilea, personeelsfeesten en privéfeesten. Een uniek evenement organiseren met een boodschap, dát is onze passie. Een evenement is meer dan een feest. De boodschap van het evenement maakt deel uit van de marketingstrategie. Die boodschap komt overal tot uiting, van de uitnodiging tot en met de locatie, van het programma tot en met de catering.

3. Wat verwacht u van de vereniging c.q. de andere leden?
Dat de leden elkaar versterken met kennis en ervaring. Ook het toespelen van leads waar mogelijk zou een mooi voordeel kunnen zijn van de vereniging.

4. Wat kunt u betekenen voor de vereniging/de leden?
Door mijn ervaring in de evenementenbranche ben ik enige tijd geleden door Pim Koelemij gevraagd om bijeenkomsten te organiseren voor de businessclub. Onlangs hebben wij een bijeenkomst gehad met een rondleiding bij Brasserie Waalhaven, Rotterdam The Hague Airport en Worldhotel Wings. Het enthousiasme bij de leden was groot en ik kijk er dan ook met veel voldoening op terug.

Michel Kortekaas

van BAB-VIOS Touringcars

1. Wie bent u?
Ik ben Michel Kortekaas. Samen met mijn vrouw Brigitte run ik sinds 1985 BAB-VIOS Touringcars, een familiebedrijf.

2. Kunt u wat informatie geven over uw bedrijf?
Met een grootte van 20 touringcars waaronder VIP, dubbeldekkers, luxe reis- en openbaar vervoersbussen, bestrijken wij als grootste particuliere touringcaronderneming de regio Westland en Haaglanden. Dit doen we al sinds 1922 als een van de oudste touringcarbedrijven van Nederland vanuit Wateringen.

3. Wat verwacht u van de vereniging c.q. de andere leden?
Samen voor onderlinge verbondenheid zorgen en daarmee plezierig en vertrouwd kunnen netwerken.

4. Wat kunt u betekenen voor de vereniging/de leden?
Door deel te nemen in VNO/NCW-commissies probeer ik Bedrijvenvereniging InterWateringen van nadere informatie te voorzien aangaande infrastructurele ontwikkelingen in de regio en op de bedrijfsterreinen.

Martin van Maren

van Flynth adviseurs en accountants

1. Wie bent u?
Ik ben Martin van Maren, belastingadviseur bij Flynth adviseurs en accountants in Naaldwijk.

2. Kunt u wat informatie geven over uw bedrijf?
Flynth heeft ongeveer 60 kantoren in Nederland, waaronder in Naaldwijk (Tiendweg 4a). Oorspronkelijk hadden wij ook een kantoor in Wateringen. Dit kantoor is eerder met ons kantoor in Poeldijk, in De Lier en in Naaldwijk gefuseerd tot ons huidige kantoor in Naaldwijk. Vanuit het verleden zijn wij lid van Inter Wateringen en we zijn dat na die kantorenfusie ook gebleven.
In ons kantoor in Naaldwijk werken ongeveer 100 mensen, die voor onze klanten een volledig pakket aanbieden op het vlak van: administratie, belastingadvies, bedrijfsadvies, accountancy en audit, juridisch advies, loonadministratie en personeelsadvies, mediation, financieringsaanvragen, sociale verzekeringen en subsidieadvies. We willen voor onze klanten een zo volledig mogelijk dienstenpakket kunnen aanbieden. Flynth heeft vestigingen verspreid over geheel Nederland en is, na de grote internationale accountantsconcerns, de grootste nationale aanbieder van accountancydiensten.
Zelf ben ik senior-belastingadviseur en mijn klanten zijn directeuren en/of aandeelhouders en bedrijven in de MKB-sector, en met name het familiebedrijf, die ik voornamelijk adviseer en begeleid op het gebied van belastingzaken, oprichting van VOF’s, BV’s, bedrijfsopvolging, pensioen en oudedagsvoorzieningen, erf- en schenkbelasting.

3. Wat verwacht u van de vereniging c.q. de andere leden?
Mijn doel en verwachting van de vereniging en haar leden is tweeledig:
1. een bijdrage leveren aan een vereniging, die zorgt voor bekendheid van haar leden voor elkaar, zodat de leden elkaar kunnen vinden (business to business);
2. gezamenlijk georganiseerd zijn waardoor wij gezamenlijk een sterke stem hebben namens de Wateringse en Heulse ondernemers indien en zodra dat nodig mocht zijn (belangenbehartiging)

4. Wat kunt u betekenen voor de vereniging/de leden?
Middels mijn aandeel in het bestuur van de vereniging wil ik mijn inzet er aan geven om de vereniging te laten groeien, en de leden het gevoel te geven dat hun lidmaatschap voor hen een toegevoegde waarde oplevert.

Margit Sterk

van Effectief Schoonhouden

1. Wie bent u?
Ik ben Margit Sterk, 55 jaar oud, moeder van drie dochters en oma van een kleinzoon. Naast het werken in mijn eigen bedrijf, ben ik veel bezig met vrijwilligerswerk voor dé turnclub van het Westland, Devona Wateringen. Daarnaast tennis ik graag en golf ik af en toe. Sinds een paar maanden ben ik lid geworden van een koor in Naaldwijk en elke repetitie ervaar ik als een klein feestje.

2. Kunt u wat informatie geven over uw bedrijf?
Ik heb een schoonmaakbedrijf in de zakelijke dienstverlening. Mijn ervaring in de schoonmaakbranche heb ik ongeveer 35 geleden opgedaan bij een groot schoonmaakbedrijf in Den Haag. Onze branche is wellicht een beetje ondergewaardeerd. Niet iedereen kan schoonmaken en zeker niet iedereen kan dit 38 uur per week volhouden. Schoonmaken is een vak apart en erg arbeidsintensief. Het leuke van mijn werk vind ik altijd om de juiste mensen op het juiste plekje aan het werk te zetten. Elke klant heeft andere eisen en verwachtingen en daar probeer ik altijd een goede middenweg in te vinden.

3. Wat verwacht u van de vereniging c.q. de andere leden?
Ik hoop bij de club nieuwe contacten te maken. Daarbij hoop ik te leren van de ervaringen van andere ondernemers. Tevens zou het fijn zijn als leden elkaar werk kunnen bieden. Het is toch altijd prettig om zaken te doen met mensen die je kent en regelmatig ontmoet.

4. Wat kunt u betekenen voor de vereniging/de leden?
Ik ga vanaf het komende jaar deelnemen aan de activiteitencommissie en op die manier hoop ik de leden een gevarieerd programma te bieden, samen met de andere commissieleden.

Marco Weber

van Diemel groenvoorzieningen

1. Wie bent u?
Marco Weber, 46 jaar, vader van twee kinderen (11 en 13 jaar), wonend te Wateringen. Mijn huidige professie is ondernemer in het groen (ontwerpen van buitenruimten, realiseren van groenprojecten en tuinen, het beheer en onderhoud van groenprojecten en tuinen). Opleiding: Middelbare Tuinbouwschool Huis te Lande in Rijswijk en Land, Water en Milieubeheer gestudeerd in Velp. Interesses/hobby’s/sport: fotografie, (duurzame) techniek, tennis, Formule1, rally, rijden in en sleutelen aan hobby-auto, natuur en landschap.
Ik ben vrijwilliger bij Humanitas waar ik jongeren ondersteun die problemen in het maatschappelijke verkeer ondervinden.

2. Kunt u wat informatie geven over uw bedrijf?
Ik ben scheidend directeur-eigenaar van Diemel groenvoorzieningen. Per 1 januari 2017 gaat er een nieuwe toekomst voor mij komen. Die toekomst zal liggen in het verlengde van mijn huidige werk en of het ondersteunen van mensen (de sociale/zachte kant van ondernemen).
Mijn huidige bedrijf voer ik uit samen met een compagnon en acht vaste medewerkers. Wij zijn introverte ondernemers in het groen met een groot hart voor de natuur en respect voor ons milieu en omgeving. Wij geloven in een circulaire economie met veel meer ruimte voor groen in de breedste zin van het woord.
Om die reden ben ik me twaalf jaar geleden gaan verdiepen in groen op daken. Inmiddels is dat al een tijd een specialisme en worden wij door de gemeente, bedrijven en particulieren gevraagd om advies te geven, projecten te maken en het onderhoud te verzorgen. Uiteraard zijn we ook creatief en technisch goed in het maken van tuinen en groenvoorzieningen. Mijn mensen zijn bijzonder; ze maken alles met hun handen: veranda’s, vijvers, meubels, kunstwerken, verlichting, beplantingen, bestratingen etc.

3. Wat verwacht u van de vereniging c.q. de andere leden?
Ik verwacht van de andere leden inspirerende verhalen, boeiende techniek, maar vooral ook het verhaal achter de ondernemer. Waarom? Hoe? Wat vindt ‘thuis’ ervan? Hoe doe je dat met de kinderen?
Uiteraard vind ik het ook mooi om vertrouwen te krijgen en uitgenodigd te worden voor vragen rond inrichting en beheer van de buitenruimte.
Ik werk met een aantal leden samen en hierin verwacht ik betrouwbare partners die creativiteit en toegevoegde waarde leveren.
In de toekomst verwacht ik een open (kwetsbare) en scherpe (zakelijke) houding ten aanzien van mijn werk.

4. Wat kunt u betekenen voor de vereniging/de leden?
Al vier of vijf jaar bepaal ik samen met een aantal andere enthousiaste leden binnen de activiteitencommissie het programma voor de club. We bedenken en organiseren de uitjes, bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten. Dat is leuk om te doen.
Professioneel werk ik graag samen en sta open voor nieuwe ideeën en technieken, het liefst uit de directe omgeving met andere leden. We komen elkaar tenslotte overal tegen.